บริการตรวจฟันและรักษาฟัน

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวังน้ำเย็นและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น มาให้บริการตรวจและรักษาฟันแก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179
วันที่ 29 มิถุนายน 2558
โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

01

02

04

05

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1