อบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมัลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธาน และบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วย จากนั้นได้เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

IMG_8391

IMG_8384 IMG_8386 IMG_8390  IMG_8393 IMG_8394 IMG_8395 IMG_8397 IMG_8800 IMG_8840 IMG_8841 IMG_8849 IMG_8854 IMG_8861 IMG_8862 IMG_8864 IMG_8866 IMG_8867 IMG_8871 IMG_8872

IMG_8218 IMG_8237 IMG_8255

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา