ขอเชิญผู้สนใจยื่นซองประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย

โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ ขอเชิญผู้สนใจยื่นซองประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย จำนวน ๓๗ รายการ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยกำหนดยื่นซองประกวดราคาภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. สอบถามโทร ๐๓๗ – ๒๕๑๔๔๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา