ขอเชิญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการวาดภาพตามจินตนา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด และระดับอุดมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการวาดภาพตามจินตนาการภายใต้หัวข้อ “วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ” เพื่อให้เยาวชนได้ร่วมอนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรม ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่  www.intouchcompany.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา