รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของสมาคมพัฒนาครูไทย

สมาคมพัฒนาครูไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของสมาคมพัฒนาครูไทย จำนวน ๗ อัตรา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่  www.thada.net โทร ๐๒ – ๑๙๑ ๓๑๒๑ , ๐๘๙ – ๘๗๑ ๒๐๔๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1