ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง การปฏิรูปโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๒,๖๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.esaat.net โทร ๐๒ – ๒๘๑ ๒๑๕๖

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1