โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา และคณะครูร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 30 มิย.58
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ติดต่อเรา