กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

IMG_4603 IMG_4605 IMG_4607 IMG_4623 IMG_4626 IMG_4665 IMG_4666 IMG_4668 IMG_4705 IMG_4716 IMG_4717 IMG_4736

ติดต่อเรา