เลื่อนประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา

ตามที่  สพป.สระแก้ว เขต 1  แจ้งการประเมินศูนย์อาเซียนศึกษา ระหว่างวันที่ 1 – 2  กรกฎาคม  2558  นั้น  เนื่องจากมีภารกิจราชการเร่งด่วน  จึงขอเลื่อนการประเมินดังกล่าวเป็นวันที่  6-7  กรกฏาคม  2558