สพป.สระแก้ว เขต ๑ จัดอบรมเชิงกลยุทธ์ฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี น.พ.นิวัฒน์ ลีวงศ์วัฒน์ พ.บ.สถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ เป็นวิทยากร ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มนโยบายและแผน สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_9453 IMG_9456 IMG_9464 IMG_9469 IMG_9473 IMG_9474 IMG_9475 IMG_9482 IMG_9483 IMG_9487 IMG_9489

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา