ต้อนรับ ผอ. อาณัต สายโสภา

โรงเรียนบ้านวังดาราจัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดารา ผอ.อาณัต  สายโสภา และต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน และคณะผู้บริหารในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. 

DSCN4698 DSCN4700
DSCN4701 DSCN4704
DSCN4712 DSCN4725
DSCN4726 DSCN4733
DSCN4738 DSCN4742
ติดต่อ สพป.สก.1