สพป.สระแก้ว เขต ๑ เรียกบรรจุครูใหม่ฯ

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาทครูที่ผ่านการสอบแข่งขัน ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุตั้งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๑๙ คน ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดการสอบตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗

IMG_9524 IMG_9525 IMG_9528 IMG_9530 IMG_9534 IMG_9535 IMG_9538 IMG_9539 IMG_9541

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา