วันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด ป้องกันไข้เลือดออก

วันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด

ป้องกันไข้เลือดออก

วันที่ 26 มิถุนายน 2558

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

ผลงานนักเรียน

IMG_5692 IMG_5693 IMG_5695

IMG_5699

IMG_5700

IMG_5696 IMG_5697 IMG_5698

วันสุนทรภู่

IMG_5719 IMG_5746 IMG_5760 IMG_5761 IMG_5776 IMG_5810 IMG_5824 IMG_5837 IMG_5846

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

IMG_5916 IMG_5917 IMG_5918 IMG_5927 IMG_5930

IMG_5963

IMG_5950 IMG_5952  IMG_5960

IMG_6026

IMG_5964

รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

IMG_5957

IMG_5967  IMG_5973 IMG_5993

IMG_6036

IMG_5996 IMG_6006

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรีย

ติดต่อเรา