งานอนามัย “ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนและอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองด้านสุขภาพปากและฟัน”

โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก

งานอนามัย “ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ นักเรียนและอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองด้านสุขภาพปากและฟัน”

17 มิถุนายน 2558

DSC_8624 DSC_8697 DSC_8689 DSC_8684 DSC_8671 DSC_8667 DSC_8666 DSC_8664 DSC_8657 DSC_8652 DSC_8649 DSC_8648 DSC_8645 DSC_8640 DSC_8639 DSC_8637 DSC_8635 DSC_8629 DSC_8626

ติดต่อเรา