ท่านศน.ดำรง มูลรัตน์ และท่านศน.ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

29 มิถุนายน 2558 ท่านศน.ดำรง มูลรัตน์ และท่านศน.ว่าที่ ร.ท.วีรศักดิ์ มลิจาร
มาตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการอ่าน ของเด็กนักเรียนที่ยังอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง
1

2

S__4300828

S__4300829

S__4300830

S__4300831

S__4300835

S__4300836

S__4300840

S__4300842

S__4300844

S__4300846

S__4300850

S__4300852

ติดต่อเรา