เชิญประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อ สพป.สก.1