แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอคลองหาด

ตามที่แจ้งประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอคลองหาด วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด ไปแล้วนั้นเนื่องจากหลายโรงเรียนติดภาระกิจวันสถาปนาลูกเสือในภาคเช้า  จึงขอเปลี่ยนแปลงเวลาจาก 09.00 น. เป็น 13.00 น.  นอกนั้นคงเดิม

 ผอ.เทพพิทักษ์  ดำรงธรรม

ติดต่อ สพป.สก.1