ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พบปะครูบรรจุใหม่บัญชี จ.สุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ได้ดำเนินการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีไว้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อปี ๒๕๕๕ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กล่าวต้อนผู้มารายงานตัว จำนวน ๒๔ คน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

IMG_9409 IMG_9411 IMG_9417 IMG_9420 IMG_9424 IMG_9425 IMG_9426

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา