รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558

การอบรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส วันที่ 26 มิถุนายน 2558page

page2

page3

page4

page5

 

ติดต่อ สพป.สก.1