โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ บ้านเขาสามสิบ ต.เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ในวันที่  26  มิถุนายน 2558

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ติดต่อเรา