โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

วันที่ 26  มิถุนายน 2558

กด 1.วันสุนทรภู่        กด 2. วันต่อต้านยาเสพติด

anigif anigif22

ติดต่อ สพป.สก.1