เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

และแจกแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และโทษของยาเสพติด

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8 page9 page10 page11 page12 page13 page14

ติดต่อ สพป.สก.1