รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด[26 มิถุนายน 2558]

รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด  [26 มิถุนายน 2558]  ของโรงเรียนบ้านคลองหาด สาขาบ้านเขาช่องแคบ

ติดต่อเรา