“คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว นำโดยท่านผอ.ประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และเดินแจกจ่ายใบความรู้ให้แก่คนในชุมชน20150625_125650

10313662_1090200427661374_3744627555852021597_n

11207286_1090200384328045_3317324812944934970_n

20150625_131230

20150625_132815

20150625_133026

20150625_133139

20150625_133418 20150625_134124

20150625_134137

ติดต่อ สพป.สก.1