แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอวังน้ำเย็น จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสัมพันธ์

ด้วยโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอวังนำ้เย็น ตามรายชื่อโรงเรียนดังนี้
โรงเรียนบ้านท่าตาสี
โรงเรียนบ้านหนองแก
โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี
โรงเรียนหนองผักหนาม
โรงเรียนบ้านวังแดง
โรงเรียนบ้านวังจระเข้
โรงเรียนวัดเกศแก้ว
จะดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กอำเภอวังน้ำเย็น
ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงบ้านด่านชัยพัฒนา
ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา จึงขอแจ้งให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งรายชื่อผู้บริหารและคณะครู เพื่อจัดทำคำสั่งและเกียรติบัตร ต่อไป
โดยส่งเป็น ไฟล์ word หรือ Excell ภายใน วันที่ 13 มีนาคม 2557
สามารถส่งได้ที่ E-mail. [email protected] เบอร์โทร 08-9090-6807 หรือ08-0054-6003

ติดต่อเรา