โครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนำชีวิต โดยจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ บริษัทฮอนด้า ประสิทธิ์ มอเตอร์ สระแก้ว (๒๕๕๔) ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุตรธรรมาราม สาขาวัดนาหลวง เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

IMG_7828 IMG_7830 IMG_7832 IMG_7833 IMG_7835 IMG_7836 IMG_7837 IMG_7839 IMG_7841 IMG_7842 IMG_7843 IMG_7844 IMG_7845 IMG_7848 IMG_7849 IMG_7851 IMG_7854 IMG_7857 IMG_7864

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1