ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเครือข่ายวังน้ำเย็น/ตาหลังใน/มหาเจริญ

เนื่องด้วยมีข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่จะเรียนปรึกษาหารือกับคณะผู้บริหารทุกท่าน จึงเรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ติดต่อ สพป.สก.1