ร่วมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค ครั้งที่ 3

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม ร่วมงานมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค ครั้งที่ 3

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ในวันที่ 18-19 เดือนมิถุนายน 2558

และเด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนประดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ในหัวข้อในหลวงของเรา

24065801 24065802 24065803

ติดต่อ สพป.สก.1