ขอความร่วมมือโรงเรียนในเครือข่ายสระขวัญส่งรายชื่อเด็ก ป.5-6 จำนวน 10 คน

ด้วย กลุ่มเครือข่ายสวระขวัญ จะดำเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ ขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2558  โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนในเครือข่ายสระขวัญส่งรายชื่อเด็ก ป.5-6 จำนวน 10 คน แยกเป็น นักเรียนชาย 5 คน นักเรียนหญิง 5 คน

หากโรงเรียนใดมีจำนวนนักเรียนไม่ครบตามที่กำหนด  หรือไม่เพียงพอ สามารถใช้นักเรียนชั้น ป.4 เพิ่มได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน

โดยให้ส่งรายชื่อมาที่  e-mail   [email protected] ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม อ.เรืองอุไร  087 8333616

ติดต่อเรา