โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น เฉลิมพระเกียรติ ฯ

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม บ้านน้ำซับเจริญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ และโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสระขวัญ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

IMG_7818 IMG_7809 IMG_7808 IMG_7807 IMG_7805 IMG_7803 IMG_7802 IMG_7801 IMG_7800 IMG_7799 IMG_7797 IMG_7796 IMG_7795 IMG_7793 IMG_7790 IMG_7789 IMG_7788 IMG_7787

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1