โครงการตรวจวัดสายตานักเรียนฟรี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 24 มิถุนายน 2558

โครงการตรวจวัดสายตานักเรียนฟรี

โดยศูนย์การแว่นไทยเสรี

ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 24 มิถุนายน 2558

1000