ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิทานภาพ

มูลนิธิพูนพลัง รับสมัครนิทานภาพ ในหัวข้อ “เงา” เพื่อคัดเลือกไปประกวดในงานประกวดนิทานนานาชาติ เมืองซุซิ จังหวัดคานากาวะ ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดดังแนบ

111

ติดต่อ สพป.สก.1