ทัพหลวงเกมส์

กีฬา – กีฑา เครือข่ายตาหลังใน

ทัพหลวงเกมส์

ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

23 มิถุนายน 2558

โรงเรียนบ้านหนองปรือเข้าร่วมทัพหลวงเกมส์ที่ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฟุตบอล 7 คน  ยืนกระโดดอนุบาล และกองเชียร์

IMG_5404 IMG_5408 IMG_5410 IMG_5411 IMG_5433 IMG_5437 IMG_5446 IMG_5453 IMG_5460 IMG_5465 IMG_5471 IMG_5477 IMG_5481 IMG_5516 IMG_5524  IMG_5528  IMG_5541 IMG_5547

IMG_5588

IMG_5597

IMG_5603

IMG_5631

IMG_5619

IMG_5537

IMG_5560 IMG_5566IMG_5640  IMG_5654 IMG_5662 IMG_5664

IMG_5642

IMG_5670 IMG_5683

IMG_5525

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

ผู้อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

ติดต่อ สพป.สก.1