ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 เรื่อง ประกวดราคาจา้งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ส้วมแบบสปช.605/45 และถนนคอนกรีต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ …

ดูรายละเอียด

ติดต่อ สพป.สก.1