การแข่งขันทักษะภาษาไทย “เวทีไทย 2558

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2558
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย“เวทีไทย 2558 ”

ณ สพป.สระแก้ว เขต1 และโรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

IMG_4018 IMG_4021 IMG_4030 IMG_4031 IMG_4033 IMG_4041 IMG_4045 IMG_4052 IMG_4065 IMG_4074

ติดต่อเรา