แจ้งโรงเรียนรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ติดต่อขอรับเสื้อ TO BE NUMBER ONE ที่สั่งซื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โดยโรงเรียนที่จ่ายเงินแล้ว จะได้รับเงินคืนจากรายการสั่งจองตัวละ 20 บาท และขอให้โรงเรียนที่ยังไม่จ่ายเงิน

นำเงินมาจ่ายด้วย ในราคา ชายตัวละ 250 บาท หญิงตัวละ 230 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

TO BE 58

 

ติดต่อเรา