นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

23 มิถุนายน 2558
นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑
มาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแก่งสะเดา
และได้แนะนำเทควิธีการสอนและวิธีการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน

DSC01345

DSC01349

DSC01352

DSC01362

DSC01368

DSC01373

DSC01379

DSC01381

DSC01385

DSC01388

DSC01399

DSC01407

DSC01418

DSC01427

DSC01433

ติดต่อ สพป.สก.1