กีฬา – กรีฑา ประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายตาหลังใน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มเครือข่ายตาหลังใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทัพหลวง เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านทัพหลวง โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน โรงเรียนบ้านหนองปรือ โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี โรงเรียนบ้านท่าตาสี และโรงเรียนบ้านหนองแก มีนักเรียน จำนวน ๑,๐๗๙ คน ครู ๑๑๑ คน  เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_7249 IMG_7255 IMG_7263 IMG_7268 IMG_7279 IMG_7284 IMG_7301 IMG_7309

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1