ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวิชาการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 (รายชื่อดังเอกสารแนบท้าย)

ติดต่อ สพป.สก.1