ฟันสวย ด้วยมือหนู@ 18 มิถุนายน 2558

กิจกรรมฟันสวย ด้วยมือหนู

สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระเพลิง…ให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน และตรวจฟันนักเรียน
11224577_426808770836476_7781725015182628518_n

10305184_426808410836512_2828304080545718495_n 11140267_426808337503186_6774408161095910121_n 11402742_426808810836472_863328875906433820_n 10847969_426808704169816_1787862639964432559_n 11232277_426808887503131_6580477582817278926_n

ติดต่อ สพป.สก.1