สพป.สก๑ อบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการเตรียมการสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในสังกัด ทุกโรงเรียนๆ ละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๔๗ คน เข้ารับการอบรม

IMG_9357 IMG_9360 IMG_9371 IMG_9373 IMG_9374 IMG_9383 IMG_9393 IMG_9406 IMG_9407

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา