เปิดโลกปฐมวัย สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน “เปิดโลกเด็กปฐมวัยกับวิทยาศาตร์ยุคใหม่” ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัดร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมทั้งจัดการแสดงโดยเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย ในครั้งนี้ด้วย

IMG_7682 IMG_7685 IMG_7687 IMG_7689 IMG_7692 IMG_7694 IMG_7695 IMG_7696 IMG_7697 IMG_7698 IMG_7699 IMG_7701 IMG_7703 IMG_7706 IMG_7709 IMG_7712 IMG_7713 IMG_7714 IMG_7715 IMG_7717 IMG_7722 IMG_7724 IMG_7728 IMG_7732 IMG_7735 IMG_7737 IMG_7740 IMG_7746 IMG_7750 IMG_7751 IMG_7757 IMG_7763 IMG_7768 IMG_7772 IMG_7775 IMG_7776 IMG_7780

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา