ปรับเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูที่ไม่มีวิทยฐานะ

ให้ ร.ร. ดำเนินการออกคำสั่งข้าราชการครูในส่วนที่เป็นอำนาจของ ผอ. สถานศึกษา( ตำแหน่งครูผู้ช่วยและครูที่ไม่มีวิทยฐานะ) ตามหนังสือ สพป.สก. เขต 1 ที่ศธ.04153/ว2129 ลว.22 มิ.ย. 58 และเมื่อดำเนินการแล้วให้จัดส่ง สพป.สก. เขต 1 จำนวน 8 ชุด อย่าช้าภายในวันที่ 25 มิ.ย. 58

1.อำเภอวังน้ำเย็น

2.อำเภอวังสมบูรณ์

3.อำเภอเาฉกรรจ์

4.อำเภอเมือง

5.อำเภอคลองหาด

6.ตัวอย่าง

7.หน้าคำสั่งและคำอธิบาย

คลิกที่นี้ 1 2 3 4 5 6 7

ติดต่อ สพป.สก.1