การปรับเงินเดือนครูข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐนะ

ให้ ร.ร.ในสังกัดดำเนินการตรวจรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ตามหนังสือนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1ที่ ศร04153/ว2128 ลว.22มิ.ย.58

1.อำเภอวังน้ำเย็น

2.อำเภอเมือง

3.อำเภอเขาฉกรรจ์

4.อำเภอวังสมบูรณ์

5.อำเภอคลองหาด

 

คลิกที่นี้ 1 2 3 4 5