สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยการนำของนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน

IMG_9240 IMG_9269 IMG_9274 IMG_9284 IMG_9286 IMG_9295 IMG_9309 IMG_9318

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1