รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างประจำชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างประจำชั่วคราวเพื่อปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนแทนครู(โครงการคืนครูให้นักเรียน)

สพป.สก.เขต 1 เปิดรับสมัครคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 29-7 ก.ค. 2558 (ในวันเวลาราชการ)  คลิกที่นี้

ติดต่อเรา