รับชมถ่ายทอดสด BBL Workshop วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558 ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
รับชมถ่ายทอดสด BBL Workshop ที่ขอนแก่น วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2558
ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านพระเพลิง
ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง
BBL10 BBL9 BBL8 BBL7 BBL6 BBL5 BBL4 BBL3 BBL2 BBL1
BBL11BBL12 BBL13

ติดต่อเรา