งานทำบุญให้อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้วและมอบทุนการศึกษา

เมื่ิอวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2558 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิพระครูรัตนสราธิคุณ (หลวงพ่อทอง) ในการจัดงานทำบุญให้อดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย. 58 และครู รร.อนุบาลวัดสระแก้วร่วมจำหน่าย ธูป เทียน ทอง ในงานดังกล่าว ณ วัดสระแก้ว

1 2 3 4 5 11292725_10200586815590215_1101612184_n 11638523_10200586822910398_694303888_o 11638989_10200586822710393_342652021_o 11639511_10200586822590390_93017439_o 11641897_10200586822790395_1209323846_o (1) 11649083_10200586823070402_535950571_o 11650701_10200586815550214_525142537_n 11650793_10200586815470212_219511273_n 11653435_10200586815630216_1223290984_n 11655236_10200586815870222_1250301226_n 11655760_10200586822870397_38255258_o 11655882_10200586822830396_1332518793_o

ติดต่อ สพป.สก.1