ขอเชิญประชุมวางแผนการจัดงานวิชาการฯ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกเครือข่าย ประธานชมรมทุกชมรม และบุคลากร ร่วมประชุมวางแผนการจัดงานวิชาการฯ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย)

ติดต่อเรา