ร่วมงาน มหกรรม 4 ภาค

งานประชาสัมพันธ์ 22 มิ.ย. 58 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วคณะครู-นักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม 4 ภาค ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในการนี้ พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
แม่ทัพภาคที่ ๑ มอบรางวัลชนะเลิศ ภาพวาดรางวัลที่ 1 แก่เด็กหญิง พิชญ์ชนก เล่ห์สิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 58

 

IMG_3874 IMG_3879 IMG_3885 IMG_3911 IMG_3934 IMG_3985 IMG_3989 IMG_3994 IMG_3999 IMG_4014

ติดต่อ สพป.สก.1